Usługi

http://tyrion.pl/images/2.jpg Oferujemy pełną obsługę w zakresie następujących ubezpieczeń:
  •  Ubezpieczenia majątkowe i od utraty zysku – TYRION oferuję - analiza ryzyk i programu ubezpieczeniowego, audyt przeciwpożarowy, optymalizacja i redukcja składki ubezpieczeniowej, analiza finansowa firmy pod kątem utraty zysku i przerw w działalności,

  •  Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – analiza programu ubezpieczeniowego, w szczególności rozmieszczenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego wobec zastosowanych triggerów czasowych, i zgłaszanych ewentualnie roszczeń,

  •  Ubezpieczenia komunikacyjne – analiza programu ubezpieczeniowego pod kątem wysokości stawek i poziomu szkodowości,

  • Ubezpieczenie osobowe i na życie – analizujemy najlepsze warianty dla pracowników naszych Klientów, negocjujemy stawki oraz analizujemy zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia, które najbardziej rzutują na niewypłacenie świadczeń przez towarzystwa,

Dla Klientów, których pracownicy wyjeżdżają zagranicę w celach służbowych proponujemy ubezpieczenie kosztów leczenie na bardzo dogodnych warunkach, które zapewnia w pełni szybki zwrot kosztów (w przeciwieństwie do ZUS-u):

  • Ubezpieczenie maszyn – oferujemy naszym Klientom pełną ofertę ubezpieczenia maszyn od awarii, w najbardziej ekstremalnych warunkach,

  •  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – proponujemy pełne ubezpieczenie sprzętu elektronicznego począwszy od komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych (laptopów), ubezpieczenie sprzętu optycznego, laboratoryjnego i pomiarowego.

  • Zajmujemy się opracowywanie nowych programów ubezpieczeniowych oraz lokowaniem i ubezpieczaniem ryzyk zagranicznych.

  • Ubezpieczenia transportowe – firma TYRION oferuje wszystkie ubezpieczenia transportowe takie jak OC przewoźnika, OC spedytora, cargo. Oferujemy pełne doradztwo w tej materii i przegotowanie ubezpieczenia. Oferujemy przygotowanie specjalnych programów ubezpieczeniowy dla Państwa Klientów w rozszerzonym zakresie ryzyk niż wynika to np. z OC przewoźnika, rozszerzenie o ryzyka kradzieżowe i siły wyższej , które są wyłączone z OC przewoźnika.

Ponadto oferujemy pełną pomoc merytoryczną i prawną przy likwidacji szkód.

TYRION zapewni państwu pełną pomoc przy zgłaszaniu szkody, jej likwidacji oraz w przypadku braku odszkodowania, a także pełną pomoc prawną (chcielibyśmy w tym miejscu zaznaczyć, że nasi Klienci otrzymują odszkodowania i nasz portfel ryzyk jest zrównoważony).

Polecamy nową usługę, polegającą na dochodzeniu roszczeń z ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej sprawcy w imieniu poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Zajmujemy się wypadkami komunikacyjnymi, w których sprawcą jest osoba trzecia. Usługa nasza skierowana jest przede wszystkim do osób indywidualnych. W ich imieniu przeprowadzamy wszelkie działania zmierzające do uzyskania należnych im odszkodowań.